Privacy beleid

Verwerking persoonsgegevens


Wij verzamelen en verwerken de identiteits –en contactgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de aannemer om zijn persoonsgegevens te gebruiken.


De verwerkingsverantwoordelijke is CSG Industrie bv, Industrieweg Noord 1193 te 3660 Oudsbergen-Opglabbeek. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.


De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.


Voor meer informatie, vraag naar onze Data Protection Notice, indien gewenst kunnen wij deze op verzoek per mail of per post bezorgen


Contactgegevens:

CSG Industrie bv
Industrieweg Noord 1193 , 3660 Oudsbergen
089 30 70 76
089 30 48 80
info@csgindustrie.be
www.csgindustrie.be
Ond.num. : BE0899.164.759